7 Interesting Facts About Hip Hop

(Tiếng Việt bên dưới)

7 INTERESTING FACTS ABOUT HIP HOP

⭐️ Hip Hop’s Birthday Father.
The start of Hip Hop is credited to Clive Campbell, also known as (a.k.a.) Hercules, a.k.a. DJ Kool Herc. 

⭐️ The Party Where It All Began.
As simple as it sounds, Hip Hop began at a back-to-school party Herc threw on August 11, 1973. He decided to use two turntables to extend the instrumental portions (i.e. breaks) of the songs he played while people danced and MCs gave shoutouts over the music. 

⭐️ Before It Was Called “Hip Hop”.
Prior to the term “Hip Hop” the genre of music was reportedly called disco rap. 

⭐️ Coining Hip Hop’s Name.
Variations of the term “Hip Hop” reportedly date back to the 1950s, but according to legend, Cowboy of Grandmaster Flash and the Furious Five used ‘hip hop’ to mimic a friend who joined the U.S. Army. It was supposed to sound like the cadence of a marching band. 

⭐️ Break Dancing.
The term “break dancing” was also born from Kool Herc’s ‘breakbeat’ DJ’ing. He called the dancers ‘break boys’ (b-boys) and ‘break girls’ (b-girls). They were described as ‘breaking’ when they danced. 

⭐️ “Breaking”.
Fittingly, the term “breaking” was also a slang word for getting excited. 

⭐️ Location.
Herc’s party was thrown at 1520 Sedgwick Avenue in the Bronx. Here’s a photo of his old spot more recently in 2016.

1520 Sedgwick Avenue Recognized As Official Birthplace Of Hip-Hop In The Bronx

Credited to King Sukii

If you are interested in our Hip Hop Class, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

7 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ HIP HOP

⭐️ Người khởi xướng Hip Hop.
Sự khởi đầu của Hip Hop được ghi nhận vào Clive Campbell, còn được gọi là (a.k.a.) Hercules, a.k.a. DJ Kool Herc.

⭐️ Sự bắt đầu.
Nghe có vẻ đơn giản, Hip Hop bắt đầu tại một bữa tiệc ở trường được Herc tổ chức vào ngày 11 tháng 8 năm 1973. Anh quyết định sử dụng hai bàn xoay để mở rộng các phần nhạc cụ (tức là break) của các bài hát anh chơi trong khi mọi người nhảy múa và MC truyền lửa trên nền âm nhạc.

⭐️ Trước khi được gọi là “Hip Hop”.
Trước thuật ngữ “Hip Hop”, thể loại âm nhạc này được gọi là Disco Rap

⭐️ Sự đặt tên của Hip Hop.
Sự biến thể của thuật ngữ “Hip Hop” có niên đại từ những năm 1950, nhưng theo truyền thuyết, Cowboy of Grandmaster Flash và Furious Five đã sử dụng “Hip Hop” để bắt chước một người bạn gia nhập Quân đội Hoa Kỳ. Nó được cho là nghe giống như nhịp của một ban nhạc diễu hành.

⭐️ Break Dance.
Thuật ngữ “Break Dance” cũng được sinh ra từ DJ “Break Beat” Kool Herc. Anh gọi các vũ công Break Boys (B-Boys) và Break Girls (B-Girls). Họ được mô tả là “break” khi họ nhảy.

⭐️ “Break”.
Để giải thích hợp lý thì thuật ngữ “break” cũng là từ lóng để chỉ sự hào hứng, phấn khởi.

⭐️ Địa điểm.
Bữa tiệc của Herc được tổ chức tại 1520 Đại lộ Sedgwick ở khu vực Bronx, New York, Hoa Kỳ. Đây là bức ảnh của nơi tổ chức bữa tiệc được chụp vào năm 2016.

1520 Sedgwick Avenue Recognized As Official Birthplace Of Hip-Hop In The Bronx

Bản quyền thuộc về King Sukii

Nếu bạn quan tâm đến lớp học nhảy Hip Hop, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!