Baby Blossoms At Anne Hill Enrichment Centre

(Tiếng Việt bên dưới)

BABY BLOSSOMS AT ANNE HILL ENRICHMENT CENTRE

⭐️ We are very excited to announce that Anne Hill Enrichment Centre will be launching a new programme – Baby Blossoms.

Start Date: November 6th 2020
Schedule:
• Mondays:
12 – 24 months old: 9 – 10 AM
• Fridays:
12 – 18 months old: 9 – 10 AM
19 months – 3 years old: 10.15 – 11.15 AM
(Each baby is accompanied by A Parent or Nanny/ Caregiver)

Baby Blossoms is a Parent & Toddler Playgroup that aims to introduce young children (ages 12 months – 3 years old) to the world beyond their homes. Children are given opportunities to develop their fine and gross motor skills, cognition and social interaction in a safe yet fun environment. Through various activity stations that utilise the five senses (sensorial activities), the session aims to ignite a child’s curiousity and self-exploration. Children will learn how to run, crawl, jump and interact with those around them. Essentially, Baby Blossoms is set to prepare infants for the preschool environment and learning in the future.

Baby Blossoms is not only for children, but for parents or nannies/ caregivers as well! Accompanying adults will receive guidance and tips from our instructor in class. At Anne Hill Enrichment Centre, we hope to create an encouraging space for parents to discuss and share their ideas with others. A healthy parent-teacher-child relationship plays an important role in establishing early learning success, and it is a core concept that we will introduce in our Baby Blossoms lessons.

* Kindly note that our classes will be conducted in English. Our instructor will frequently interact and communicate with the accompanying adult.

⭐️ Examples of Activities
– Circle Time
– Sing Song
– Arts & Crafts
– Sensorial Activity Stations
– Simple Obstacle Challenges

⭐️ Instructor
Ms. Jacqueline Ketting is a gymnastic and acro teacher with more than 15 years of experience in the Netherlands. Being a mother of three young children, her interest includes working with children on their motor skills and cognitive development. After moving to Vietnam, she has taught at various centres and international schools for children from ages 10 months to 6 years old. Her passion is to help young children realise their full potential and encourage them to try new things.

⭐️ Fee
For more information on the fees, kindly refer to our Schedule of Fees
here.

If you are interested in enrolling your child for our dance programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CHƯƠNG TRÌNH BABY BLOSSOMS TẠI TRUNG TÂM ANNE HILL ENRICHMENT

⭐️ Chúng tôi vô cùng phấn khích thông báo rằng Trung tâm Anne Hill Enrichment Centre sẽ mở lớp chương trình hoàn toàn mới – Baby Blossoms.

Ngày bắt đầu: 6/11/2020
Thời khoá biểu:
• Thứ Hai:
9h – 10h sáng: 12 – 24 tháng tuổi
• Thứ Sáu
:
9h – 10h sáng: 12 – 18 tháng tuổi
10h15 – 11h15 sáng: 19 tháng – 3 tuổi)
(Mỗi bé sẽ đi kèm với 1 phụ huynh hoặc người giữ trẻ)

Baby Blossoms là Nhóm chơi dành cho Phụ huynh & Trẻ nhỏ (từ 12 tháng – 3 tuổi) nhằm mục đích giới thiệu bé đến thế giới bên ngoài ngôi nhà của mình. Các bé sẽ được tạo cơ hội để phát triển các kỹ năng vận động, khả năng nhận thức và sự tương tác xã hội trong một môi trường an toàn và vui vẻ. Thông qua các hoạt động khác nhau mà ở đó đòi hỏi bé phải sử dụng năm giác quan (hoạt động cảm nhận), buổi học nhằm mục đích khơi dậy sự tò mò và khám phá bản thân của trẻ. Về cơ bản, Baby Blossoms được thiết lập để chuẩn bị cho trẻ sơ sinh trong môi trường mầm non và việc học trong tương lai.

* Vui lòng lưu ý các lớp học sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Giáo viên hướng dẫn sẽ thường xuyên tiếp xúc và hướng dẫn người lớn đi kèm các bé.

Baby Blossoms không chỉ dành cho trẻ em, mà còn dành cho bố mẹ hoặc bảo mẫu/ người chăm sóc. Người lớn đi cùng sẽ nhận được hướng dẫn và lời khuyên từ giảng viên của chúng tôi trong lớp. Tại Trung tâm Anne Hill Enrichment, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một không gian thích hợp để khuyến khích cho các bậc cha mẹ thảo luận và chia sẻ ý tưởng của họ với những người khác. Mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ – giáo viên và con cái đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập thành công trong việc học sớm của trẻ nhỏ và đó là khái niệm cốt lõi mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong các bài học về Baby Blossoms.

⭐️ Các Hoạt Động Trong Lớp:
– Circle Time
– Ca hát
– Nghệ thuật & Thủ công
– Trạm hoạt động cảm quan
– Thử thách vượt chướng ngại vật đơn giản

⭐️ Giáo Viên Hướng Dẫn
Jacqueline Ketting là một giáo viên thể dục và nhào lộn với hơn 15 năm kinh nghiệm tại Hà Lan. Là một người mẹ của ba đứa con nhỏ, cô ấy quan tâm đến việc cùng con phát triển các kỹ năng vận động và nhận thức. Sau khi chuyển đến Việt Nam, cô đã tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm và trường học quốc tế dành cho trẻ em từ 10 tháng đến 6 tuổi. Niềm đam mê của cô là giúp trẻ nhỏ nhận ra tiềm năng của chúng và khuyến khích chúng thử những điều mới.

⭐️ Học Phí
Để tham khảo thêm về học phí, xin vui lòng click vào đây.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!