Ballet Summer Camp 2020

(Tiếng Việt bên dưới)

BALLET SUMMER CAMP 2020
Over the past few months, our focus has been on introducing Ballet to our students on a weekly basis. This time round, Anne Hill Enrichment Centre is proud to present to you our Ballet Summer Camp, which will aim to boost our students’ skills in ballet dancing and introduce them to the art of performing.

This 2 weeks course will cover more advanced techniques and we advise students to attend all 6 classes.

⭐️ Our Teacher – Mr. Julius
Mr. Julius started his dance training in Hip Hop and Classical Ballet. He was a former Principal dancer in the Atlanta Festival Ballet and a company-guest member of Ballethnic dance company – both based in Atlanta, Georgia. Julius is the Associate Artistic Director of Teatro Ambahanon Contemporary dance company in the Philiipines. He is also a founder and Artistic Director of LABYRINTH – a very young Contemporary Dance Company based in Saigon, Vietnam. 

⭐️ Our Programme Schedule

Age group:  6 – 8 years old
Date:  27th July – 7th of August
Time:
○ Monday:  5.15 PM – 6.30 PM
○ Wednesday:  4 PM – 5.15 PM
○ Friday:  4 PM – 5.15 PM

If you are interested in enrolling your child for this course, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỚP MÚA BA-LÊ SUMMER CAMP 2020
Trong vài tháng qua, trọng tâm của chúng tôi là dạy các lớp Ba-lê cơ bản vào mỗi tuần. Nhưng vào dịp hè này, Trung tâm Anne Hill Enrichment Centre vô cùng tự hào giới thiệu đến các bạn chương trình Ballet Summer Camp, đây sẽ là lớp chú trọng đến việc thúc đẩy kỹ năng và nghệ thuật trình diễn múa Ba-lê của các học viên nhí.

Khóa học 2 tuần này sẽ bao gồm các kỹ thuật nâng cao hơn và chúng tôi khuyến khích các học sinh nên tham dự tất cả 6 lớp.

⭐️ Giáo Viên – Thầy Julius
Thầy Julius bắt đầu đào tạo khiêu vũ của mình trong Hip Hop và Ba-lê cổ điển. Thầy là một cựu vũ công chính trong vở ba-lê Atlanta Festival và là thành viên khách mời của công ty khiêu vũ Ballethnic – cả hai đều có trụ sở tại Atlanta, Georgia.

Julius là Giám đốc nghệ thuật liên kết của công ty múa đương đại Teatro Ambahanon ở Philiipines. Thầy cũng là người sáng lập và Giám đốc nghệ thuật của LABYRINTH – một công ty múa đương đại rất trẻ có trụ sở tại Sài Gòn, Việt Nam.

⭐️ Thời Khoá Biểu Chương Trình

Nhóm tuổi:  6 – 8 tuổi
Ngày:  27/07 – 07/08/2020
Giờ:
○ Thứ Hai:  17h15 – 18h30
○ Thứ Tư:  16h đến – 17h15
○ Thứ Sáu:  16h đến – 17h15

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!