Benefits of Music & Movement Class

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF MUSIC & MOVEMENT CLASS

Music & Movement at Anne Hill Enrichment Centre is a fun and dynamic programme that incorporates elements of music, dance, singing, fitness and games. Through songs, choreography and movement, students are given a chance to develop their physical skills and interpersonal skills. Today we will take a look closer to the class to understand more about which benefits this class bring to the students.

These are the activities in our Music & Movement class:
– Circle Time
– Warm Ups
– Singing and Choregraphing
– Games
– Storytelling

Which skills will be improved after joining Music & Movement class?
Interpersonal Skills
This course is designed to help students build interpersonal skills, that is to say that they will be able to build their ability to communicate with others in verbal and non-verbal ways, they will learn more about the people around them and how to understand those around them in different social situations.

Confidence
This course is also designed to boost the confidence of young learners, through dancing and moving our students are proud to show what they can do, to show what they have learned and to not be afraid of what others will think.

Self-Esteem
Our young learners become comfortable with who they are and what they are doing, they learn to be confident in themselves which is a necessary skill for their future. This self-esteem improvement is critical as the students will encounter many situations in the future that may challenge their self-esteem and if they have the necessary skills to handle these situations, they will never have problems.

Concentration
While many young learners struggle to concentrate, our courses teach students to concentrate on what they are being shown and taught, this will help them to not get distracted easily and they will learn to follow instructions which is very useful for their future school career.

Anne Hill Enrichment Centre, children are given the chance to improve those skills above through the games they play, the activities they do in the Music & Movement class. The greatest thing is that our young learners don’t realize they are learning as they enjoy a lot the moments in the class.

For more information on the schedule and fees, kindly refer to:
Centre Fees
Programme Schedule

If you are interested in enrolling your child for our programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: 0903 846 938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CÁC LỢI ÍCH KHI THAM GIA LỚP HỌC MUSIC & MOVEMENT

Lớp Music & Movement tại Trung tâm Anne Hill Enrichment là một chương trình học vui nhôn và năng động kết hợp các yếu tố âm nhạc, nhảy, ca hát, vận động và trò chơi. Thông qua các bài hát, vũ đạo và vận động di chuyển, các học viên nhí có cơ hội để phát triển các kỹ năng thể chất và kỹ năng mềm trong cuộc sống. Hôm nay thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về các lợi ích mà lớp học này mang lại cho các em học sinh. 

Sau đây là các hoạt động trong lớp Music & Movement:
– Hoạt Động Vòng Tròn (Giáo viên và học sinh ngồi thành vòng tròn và trò chuyện với nhau)
– Khởi Động Làm Ấm Cơ Thể
– Ca Hát và Vũ Đạo
– Tham Gia Các Trò Chơi
– Kể Chuyện

Which skills will be improved after joining Music & Movement class?
Các Kỹ Năng Mềm
Khoá học này được tạo ra để giúp các học sinh có thể xây dựng các kỹ năng mềm trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là trẻ sẽ có thể xây dựng khả năng giao tiếp với cá nhân khác (thông qua lời nói và hành động), các em sẽ được tìm hiểu về mọi người xung quanh và cách để thấu hiểu họ trong các tình huống xã hội khác nhau.

Sự Tự Tin
Khoá học này còn được thiết kế để thúc đẩy sự tự tin của các học viên nhí, thông qua vũ đạo và vận động, các học sinh có cơ hội trổ tài những điều mà mình đã được học và có thể làm một cách tự tin mà không hề e dè sợ người khác sẽ nghĩ gì. 

Lòng Tự Trọng
Các em học sinh trở nên thoải mái với con người thật của mình và những gì các em làm, học cách để tự tin hơn vào bản thân là một kỹ năng thiết yếu cho tương lai của trẻ. Việc cải thiện lòng tự trọng này rất quan trọng vì học sinh sẽ gặp phải nhiều tình huống trong tương lai có thể thách thức lòng tự trọng của các em và nếu trẻ có những kỹ năng cần thiết để xử lý những tình huống này, con của bạn sẽ không bao giờ gặp rắc rối.

Sự Tập Trung
Trong khi rất nhiều trẻ em gặp vấn đề trong việc tập trung, khoá học của chúng tôi dạy cho các em cách tập trung vào những gì mà trẻ được cho xem và giảng dạy, điều này giúp cho các bé tránh bị xao nhãng dễ dàng và trẻ sẽ được học cách làm theo những hướng dẫn, đây là một bước đệm quan trọng và có ích cho việc học tập sau này.

Tại Trung tâm Anne Hill Enrichment, trẻ em có cơ hội để cải thiện các kỹ năng trên thông qua các trò chơi và hoạt động mà trẻ làm trong lớp, đặc biệt là Music & Movement. Điều tuyệt vời nhất là các học sinh không hề nhận ra rằng mình đang học vì các bé cảm thấy mình tận hưởng lớp học như một sân vui chơi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về học phí và thời khoá biểu, vui lòng tham khảo tại:
Học Phí
Thời Khoá Biểu

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: 0903 846 938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!