Benefits of Speech & Drama

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF SPEECH AND DRAMA 

Relevant articles:
Benefits of Speech & Drama [Part 2 – Building Self-Confidence]
Benefits of Speech & Drama [Part 3 – Nuturing Creativity]
Benefits of Speech & Drama [Part 4 – Fostering Empathy]
Benefits of Speech & Drama [Part 5 – Developing Interpersonal Skills]

⭐️ Building Self-confidence
Throughout your child’s future, there will be times where the spotlight will be on them – whether it will be at school, university or at work. They will come across projects, presentations and speeches. Self-confidence is key to success in these areas, and it is also a focus that is highlighted in our Speech & Drama courses at Anne Hill Enrichment Centre (AHE). The programmes are structured to help children become more confident in their abilities; the learning space is designed in a way that our young learners are not afraid to speak their minds. This self-confidence will follow them throughout their future and will be greatly beneficial.

⭐️ Nurturing Creativity
Imagination is the soul of one’s being, and it is vital for children to continue to develop their creativity as they grow.
Building your child’s imagination will help them to visualise better, come up with new ideas and help with problem-solving. They are open to different points of view and can look at situations from different angles.
It is important to remember that imagination is not only important in the artistic fields, but in all fields, and it is a key component to success. 

Through the Speech & Drama courses at Anne Hill Enrichment Centre (AHE) we formulate different situations that will allow our children to put their creative hats on.

⭐️ Fostering Empathy
Empathy is an important skill for children to learn as they will meet and interact with people from different countries, cultures and walks of life. It is important to be able to understand one another, identify and see things from other points of view. By possessing empathy, our children will be able to relate and communicate better with others as they are able to look at situations from the others perspective, they will be more aware of their own actions and choices and how they may impact others; and they will be able to be an effective leaders as they will be able to take others views into account.  

Through the structure of Julia Gabriel’s curriculum, our Speech & Drama courses at Anne Hill Enrichment Centre (AHE) create opportunities for students to listen and respect their peers’ ideas.

⭐️ Developing Interpersonal Skills
In life, we rely on one another in order to move forward as a society, and by having good interpersonal skills our children will be able to better communicate with others no matter their background. Some of the important interpersonal skills that are taught through the Speech & Drama courses at Anne Hill Enrichment Centre (AHE) are listening skills, teamwork and effective problem-solving. The teachers are there to guide our children and the situations provided allow our children to apply these skills. 

WHY CHOOSE US? 

Anne Hill Enrichment Centre (AHE) is proud to be the first and the only centre that is licensed to deliver Julia Gabriel Centre’s Speech and Drama programmes in Vietnam. Our aim to is to help children build their foundational blocks in effective communication, which will play an important role later in their lives.  

Besides the programme itself, our centre is equipped with various learning materials, facilities and equipment including classrooms, an auditorium, dance studio and a well-stocked library with children’s books and puppets.  

All of our teachers are trained in Singapore by Julia Gabriel Centre, and are qualified to deliver the Speech & Drama programmes. 

For more information, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2  

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CÁC LỢI ÍCH CỦA SPEECH & DRAMA (DIỄN THUYẾT & KỊCH NÓI) 

⭐️ Xây dựng sự tự tin
Trong ương lai của con bạn, sẽ có những lúc chúng phải đứng lên trước đám đông – cho dù đó là ở trường, đại học hay tại nơi làm việc. Điều đó sẽ thể hiện qua các dự án, thuyết trình hoặc diễn thuyết. Sự tự tin chính là chìa khóa thành công trong các lĩnh vực này, điều đó cũng là trọng tâm trong các khóa học Speech & Drama (Phát biểu & Kịch nói) tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill (AHE). Chương trình học sẽ giúp trẻ tự tin hơn về các khả năng của mình; và hơn thế nữa, lớp học tại AHE là nơi mà trẻ có thể nói lên suy nghĩ của mình mà không sợ sệt. Khi trẻ có được sự tự tin xuyên suốt cuộc đời mình, điều đó sẽ trở nên một lợi ích vô cùng tuyệt vời.

⭐️ Nuôi dưỡng sự sáng tạo
Trí tưởng tượng là một phần tâm hồn của con người, điều quan trọng đối với trẻ là học cách phát triển trí tưởng tượng và không để nó bị trì trệ. Xây dựng trí tưởng tượng của con bạn sẽ giúp chúng hình dung tốt hơn, tạo ra ý tưởng mới và giúp giải quyết vấn đề bằng cách cho phép chúng thay đổi quan điểm dễ dàng, nhìn mỗi tình huống theo các góc độ khác nhau. Có một điều trong cuộc sống mà chúng ta không nên lầm tưởng đó là trí tưởng tượng không chỉ quan trọng trong các lĩnh vực nghệ thuật, mà nó quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, thậm chí đó còn là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công. 

Thông qua các khóa học về Speech & Drama tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill (AHE), các giáo viên giúp tạo ra các tình huống cho phép trẻ em của chúng tôi phát triển trí tưởng tượng.

⭐️ Bồi dưỡng sự đồng cảm
Đồng cảm là một kỹ năng quan trọng để trẻ học vì chúng sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người từ các quốc gia khác nhau, các chủng tộc khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và sự giáo dục khác nhau. Điều quan trọng là có thể hiểu nhau, xác định và nhìn mọi thứ từ quan điểm của người khác. Bằng cách học được sự đồng cảm, con cái chúng ta sẽ có thể hoà nhập và giao tiếp tốt hơn với mọi người khi chúng có thể nhìn vào các tình huống từ quan điểm của người khác, trẻ sẽ nhận thức rõ hơn về hành động và lựa chọn của chính mình và cách mà trẻ có thể tác động đến người khác; hơn nữa con của chúng ta sẽ có thể trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng khi chúng có thể suy nghĩ một cách khách quan hơn khi hiểu được quan điểm của nhiều người xung quanh. 

Dựa trên giáo trình giảng dạy của Julia Gabriel, các khoá học Speech & Drama tại Trung tâm Anne Hill (AHE) luôn tạo điều kiện cho học sinh lắng nghe và tôn trọng những ý kiến của các bạn đồng trang lứa.

⭐️ Phát triển các kỹ năng  nhân
Trong cuộc sống, chúng ta luôn sống và phát triển theo một tập thể, vì thế khi có được những kỹ năng cá nhân tốt con cái của chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn dù cho đối phương có là ai đi chăng nữa. Một vài kỹ năng đặc biệt được giảng dạy trong các khoá học Speech & Drama tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill (AHE) là: lắng nghe, làm việc theo nhóm và cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Giáo viên của chúng tôi luôn đồng hành và chỉ dẫn các học viên nhí thông qua các tình huống tạo điều kiện cho các bé có thể áp dụng các kỹ năng trên. 

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? 

rung tâm Đào tạo Anne Hill (AHE) tự hào là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp phép giảng dạy chương trình Speech & Drama của trung tâm Julia Gabriel.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp trẻ em xây dựng các nền tảng, tạo nên sự hiệu quả trong giao tiếp, điều đó đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống sau này của các mầm non tương lai chúng ta. 

Bên cạnh đó, trung tâm của chúng tôi được trang bị đầy đủ với nhiều tài liệu học tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị bao gồm các lớp học, khán phòng, phòng nhảy và thư viện được chuẩn bị đầy đủ với sách dành cho trẻ em và những con rối phục vụ cho việc dạy học. 

Các giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo kỹ càng bởi trung tâm Julia Gabriel tại Singapore để có đủ trình độ và điều kiện để giảng dạy các chương trình học Speech & Drama. 

Để biết thêm thông tin chi tiếtxin vui lòng liên hệ chúng tôi: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 
?: 
info@annehillenrichment.com

?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song HànhAn PhúQuận 2 

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!