Benefits of Speech & Drama [Part 2 – Building Self-Confidence]

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF SPEECH & DRAMA
⭐️ PART 2: BUILDING SELF-CONFIDENCE

Relevant articles:
Benefits of Speech & Drama
Benefits of Speech & Drama [Part 3 – Nuturing Creativity]
Benefits of Speech & Drama [Part 4 – Fostering Empathy]
Benefits of Speech & Drama [Part 5 – Developing Interpersonal Skills]

As we spoke about the Benefits of Speech & Drama in our previous article, today let’s find out more about the first benefit which is self-confidence.

⭐️ Self-confidence is a critical skill that is important for any individual especifically in young learners. If students are not taught how to be confident in their own abilities it will lead to a lack of self confidence in the future. This can impact things such as making new friends, presenting projects, doing speeches, working in groups, standing up for oneself or others around you.

⭐️ Therefore at Anne Hill Enrichment Centre we strive to build the self-confidence of our young learners by supporting them in a safe learning environment where they can be who they are without feeling embarrassed, they are supported in everything they do, they are able to speak their mind, this is a sharp contrast to many other places of learning where children are unable to do so, which crushes their self-confidence and causes a cascade effect later on in life.

⭐️ Our teachers do not talk down to students, instead they provide them with motivation to be confident, our students are taught to support each other, instead of fighting with one another, and we create a classroom environment that is supportive for all children, even the shy students.

⭐️ Our curriculum is designed to create situations where students grow by themselves with the support of others, they are guided by the teachers and their fellow students, this is different to the conventional methods where students are told to purely copy and follow the teacher.

⭐️ It is important to remember that we are teaching our young learners to be self-confident, and in doing so we need to make sure to avoid arrogance. Our teachers are well trained and able to teach children how to distinguish between the two through words of praise for the child but to remind the child that others are also important and are also capable.

For more information, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỢI ÍCH CỦA SPEECH & DRAMA
⭐️ PHẦN 2: XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN VÀO BẢN THÂN

Lần trước chúng ta đã nói về Các lợi ích của Speech & Drama trong bài viết trước đây, hôm nay hãy cũng nhau tìm hiểu sâu hơn về lợi ích đầu tiên – sự tự tin vào bản thân.

⭐️ Sự tự tin vào bản thân là kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào, đặc biệt biệt là những đứa trẻ – những mầm non đang phát triển của chúng ta. Nếu các học sinh không được dạy để trở nên tự tin hơn vào khả năng của chúng sẽ dẫn đến việc thiếu tự tin vào bản thân trong tương lai. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc kết bạn, thuyết trình dự án, phát biểu, làm việc nhóm, đứng lên phản kháng bảo về mình hoặc người khác trong cộng đồng.

⭐️ Do đó, tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill, chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu để xây dựng sự tự tin vào bản thân của các học viên nhí bằng cách hỗ trợ trẻ một môi trường học tập an toàn, nơi mà các bé không sợ hãi hay xấu hổ khi là chính mình, mọi việc bé làm đều được ủng hộ, điều này trái ngược hoàn toàn với nhiều nơi học tập khác mà trẻ em không thể làm như vậy, điều này đè bẹp sự tự tin của chúng và gây ra hiệu ứng tầng sau này trong cuộc sống.

⭐️ Giáo viên của chúng tôi tại trung tâm Anne Hill không nói chuyện với các học viên nhí, thay vào đó họ thúc đẩy cho trẻ động lực để tự tin, các bé được dạy để hỗ trợ lẫn nhau thay vì tranh đấu với nhau, và đặc biệt là chúng tôi tạo ra một môi trường học tập đầy khích lệ cho tất cả trẻ em, ngay cả những học sinh nhút nhát.

⭐️ Giáo trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để tạo ra các tình huống mà trong đó các học viên nhí sẽ tự phát triển bằng bản thân mình với sự hỗ trợ của những cá nhân khác xung quanh, các bé được hướng dẫn tận tình bởi các giáo viên và các bạn cùng lơp, điều này khác với các phương pháp thông thường nơi học sinh được yêu cầu sao chép và làm theo giáo viên.

⭐️ Điều quan trọng cần nhớ hơn hết là chúng ta dạy cho các học viên nhí tự tin, và khi làm như vậy chúng ta cần đảm bảo tránh được sự kiêu ngạo. Các giáo viên của chúng tôi tại Trung tâm Anne Hill Enrichment đều được đào tạo tốt để có thể dạy trẻ cách phân biệt giữa hai điều đó thông qua những lời khen ngợi cho trẻ nhưng để nhắc nhở trẻ rằng những người khác cũng quan trọng và đều có năng lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!