Benefits of Speech & Drama [Part 5 – Developing Interpersonal Skills]

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF SPEECH & DRAMA
⭐️ PART 5: DEVELOPING INTERPERSONAL SKILLS

Relevant articles:
Benefits of Speech & Drama
Benefits of Speech & Drama [Part 2 – Building Self-Confidence]
Benefits of Speech & Drama [Part 3 – Nuturing Creativity]
Benefits of Speech & Drama [Part 4 – Fostering Empathy]

Interpersonal skills are critical to one’s growth and success in life. Humans are social creatures, and it is rather beneficial to be good at communicating with others in order to build meaningful relationships.

⭐️ Communication
Communication – whether it be verbal or non-verbal communication – is one of the key interpersonal skills that is of great importance. Effective communication can allow you to understand other people’s perspectives and connect with them at a deeper level.

An often-overlooked aspect of communication is listening skills. Before we learn how to convey our messages, it is just as important to learn how to listen to others and what they have to say.

⭐️ Teamwork
One example would be teamwork that requires two-way communication. Each team member may have different views but they must work towards a common goal. In order to work together as a team, each team member must communicate their ideas in a persuasive manner but are still open to other perspectives that may benefit the team. Effective communication will help unite the team, which will help the members come up with the best solutions to tackle a challenge.

⭐️ Conflict Resolution
Conflict resolution is also important as there will be many times in one’s life where there is unavoidable conflict. Knowing how to react and handle these kinds of situations is important to diffuse any tension. Having good conflict resolution skills can help one overcome many problems during negotiations and turn a bad situation into either a neutral or positive one instead.

⭐️ Problem Solving
Problem solving is the last interpersonal skill that we will talk about in this article. It is an important skill as it will help students to overcome various problems by looking at them from different angles instead of one. Whether working alone or as a team, this skill is critical in many situations. Students will not be intimidated when they face new challenges. They will learn how to remain calm and use their problem-solving skills to overcome the issue at hand.

⭐️ Anne Hill Enrichment Centre is licensed to deliver Julia Gabriel Centre’s Speech & Drama Programmes.

For more information, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỢI ÍCH CỦA SPEECH & DRAMA
⭐️ PHẦN 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Các kỹ năng giao tiếp rất quan trọng đối với sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Con người là tạo hoá xã hội, và lợi ích khi giao tiếp tốt với người khác là xây dựng được các mối quan hệ có ý nghĩa.

⭐️ Giao Tiếp
Giao tiếp – cho dù đó là giao tiếp bằng lời nói hay không bằng lời nói – đều là một trong những kỹ năng giao tiếp cá nhân quan trọng. Giao tiếp hiệu quả có thể cho phép bạn hiểu quan điểm của người khác và kết nối với họ ở mức độ sâu hơn.

Một khía cạnh thường bị bỏ qua trong giao tiếp là kỹ năng lắng nghe. Trước khi chúng ta học cách truyền tải thông điệp của mình, điều quan trọng là học cách lắng nghe người khác và những gì họ nói.

⭐️ Làm Việc Theo Nhóm
Khi làm việc theo nhóm, chúng ta cần phải có sự giao tiếp hai chiều. Mỗi thành viên trong nhóm có thể có quan điểm khác nhau nhưng họ phải hướng tới một mục tiêu chung. Để làm việc cùng nhau như một nhóm, mỗi thành viên trong nhóm phải truyền đạt ý tưởng của mình một cách thuyết phục nhưng vẫn cởi mở với những quan điểm khác có thể có lợi cho nhóm. Giao tiếp hiệu quả sẽ giúp đoàn kết nhóm, điều này sẽ giúp các thành viên đưa ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết thách thức.

⭐️ Giải Quyết Xung Đột
Giải quyết xung đột cũng rất quan trọng vì sẽ có nhiều lần trong một cuộc đời mà ở đó có xung đột không thể tránh khỏi. Biết cách phản ứng và xử lý các loại tình huống này rất quan trọng để khuếch tán mọi căng thẳng. Có kỹ năng giải quyết xung đột tốt có thể giúp một người vượt qua nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán và biến một tình huống xấu thành tình huống trung lập hoặc tích cực thay thế.

⭐️ Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề là kỹ năng giao tiếp cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đến trong bài viết này. Đây là một kỹ năng quan trọng vì nó sẽ giúp học sinh khắc phục các vấn đề khác nhau bằng cách nhìn chúng từ các góc độ khác nhau thay vì một. Dù làm việc một mình hay theo nhóm, kỹ năng này rất quan trọng trong nhiều tình huống. Học sinh sẽ không bị đe dọa khi họ phải đối mặt với những thách thức mới. Họ sẽ học cách giữ bình tĩnh và sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để khắc phục vấn đề trong tầm tay.

⭐️ Trung tâm Đào tạo Anne Hill được cấp phép giảng dạy chương trình Speech & Drama của trung tâm Julia Gabriel

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!