Guitar & Ukulele Programmes

(Tiếng Việt bên dưới)

GUITAR & UKULELE PROGRAMMES

⭐️ A termly Guitar/ Ukulele course that aims to bring joy to students as they learn a new instrument. Students will learn to play the basic chords, chord progressions and eventually a full song. Forget about boring theories – the goal is for students to sing and play the instrument at the same time!

By the end of the course, students will gain a foundation in musical coordination and performance while they strum to the beat. After all, performing is not only about playing the right notes but also communicating the emotions of the songs.

* Kindly note that Guitar and Ukulele are 2 separated term programmes; and one term is 11 weeks.

Start Date: January 14th 2021
Age Group: 6 – 9 Years Old

⭐️ Instructor
Mr. Mauricio Camacho
Mr. Mauricio is a professional singer/ composer born in Cali, Colombia and was the former singer of the successful rock band TOKE DE KEDA with more than 1.000 shows nationwide, and sharing the stage with the most famous Latin-American artists. His songs became No.1 hit in the charts of the radio stations of modern music and ballad pop rock in Latin America.

Apart from performing his music shows in Vietnam, teaching has become an important part of sharing his music experiences to the new generations by teaching vocal, guitar and ukulele lessons.

⭐️ Class Schedule
• Ukulele

On Thursdays  at  3.30  –  4.30 PM
• Guitar
On Sundays  at  3.30 – 4.30 PM

⭐️ Fees
For more information on the fees, kindly refer to our Schedule of Fees
here.

* Please note that the fees do not include the instruments. Instruments are available for purchase at the AHE Centre.

If you are interested in enrolling your child for our dance programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐÀN GUITAR VÀ UKULELE

⭐️ Một khóa học Guitar / Ukulele có thời hạn nhằm mang lại niềm vui cho học viên nhí khi trẻ học một nhạc cụ mới. Các bé sẽ học cách chơi các hợp âm cơ bản, tiến trình của hợp âm và cuối cùng là một bài hát đầy đủ. Hãy quên đi những lý thuyết nhàm chán – mục tiêu là học sinh có thể hát và chơi nhạc cụ cùng một lúc!

Vào cuối khóa học, học viên sẽ có được nền tảng về khả năng phối hợp và biểu diễn âm nhạc trong khi họ gảy theo nhịp. Cuối cùng, biểu diễn không chỉ là chơi đúng nốt mà còn là sự truyền tải cảm xúc của bài hát.

* Vui lòng lưu ý rằng Guitar và Ukulele là 2 chương trình học riêng biệt; và một khoá là 11 tuần.

Ngày bắt đầu: 14/01/2021
Nhóm tuổi: 6 – 9 Tuổi

⭐️ Giáo Viên Hướng Dẫn
Thầy Mauricio Camacho
Thầy Mauricio là một ca sĩ/ nhà soạn nhạc chuyên nghiệp sinh ra ở Cali, Colombia và là cựu ca sĩ của ban nhạc rock TOKE DE KEDA thành công với hơn 1.000 buổi biểu diễn trên toàn quốc và đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ Mỹ Latinh nổi tiếng nhất. Các bài hát của thầy đã trở thành hit Số 1 trong bảng xếp hạng của các đài phát thanh về nhạc hiện đại và pop rock ballad ở Mỹ Latinh.

Ngoài việc biểu diễn các chương trình âm nhạc của mình tại Việt Nam, việc giảng dạy đã trở thành một phần quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc của thầy cho các thế hệ mới bằng cách dạy thanh nhạc, guitar và ukulele.

⭐️ Thời Khoá Biểu
• Ukulele

Thứ Năm hàng tuần  lúc  15.30  –  16.30 PM
• Guitar
Chủ Nhật
hàng tuần  lúc  15.30  –  16.30 PM

⭐️ Học Phí
Để tham khảo thêm về học phí, xin vui lòng click vào đây.

* Xin lưu ý rằng phí không bao gồm các nhạc cụ. Các nhạc cụ có sẵn để mua tại Trung tâm AHE.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!