Music & Movement Programme

(Tiếng Việt bên dưới)

MUSIC & MOVEMENT PROGRAMME

⭐️ What an exciting month full of surprises! Not one but two new programmes are coming in this November to cater to our students. The next programme will be launched in Anne Hill Enrichment Centre is Music & Movement.

Age Groups: 3 – 5 Years Old | 6 – 9 Years Old
Start Date:
November 9th 2020 (3 – 5 Years Old)
February 25th 2021 (6 – 9 Years Old)

Time:
4 – 5 PM    on    Mondays   (3 – 5 Years Old)
3.30 – 4.30 PM    on    Thursdays   (6 – 9 Years Old)

Music & Movement is a fun and dynamic programme that incorporates elements of music, dance, singing, fitness and games. Through songs, choreography and movement, students are given a chance to develop their strength, balance, rhythm, coordination and flexibility. Besides physical skills, the programme also encourages students to express themselves in a positive and nurturing environment. Interpersonal skills, confidence and self-esteem are essential for children as they grow older.

At Anne Hill Enrichment Centre, our classes are structured in such a way that students are able to warm-up, have fun and learn a dance/song. Ultimately by the end of the term, we aim to prepare our children for a performance in front of their families and friends.

⭐️ Instructor
Mr. Keoni Lambert.
Keoni’s passion has always been working and teaching with children. This passion started at the age of 12 where he would volunteer with his mother to help at the paediatric therapy network and teach children with special needs through music and dance.

Keoni then went on to teach child development classes as well as sports and gymnastic classes for the next few years. He was also the owner of a franchisee of My Gym Children’s Fitness Center for five years before returning to the entertainment business where he worked as project manager for All Access. Through this he got the opportunity to work on large shows such as the Super Bowl, Grammys and Emmys.
However, doing this helped him realise that he miss teaching children. That is how he end up living in Vietnam currently. He is still working with children – singing, dancing and teaching every day. He looks forward to interacting and helping students to reach their full potential through Music & Movement at Anne Hill Enrichment Centre.

⭐️ Fee
For more information on the fees, kindly refer to our Schedule of Fees
here.

If you are interested in enrolling your child for our dance programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CHƯƠNG TRÌNH BABY BLOSSOMS TẠI TRUNG TÂM ANNE HILL ENRICHMENT

⭐️ Quả là một tháng đầy ắp những bất ngờ, không chỉ một mà đến hai chương trình mới sẽ được ra mắt trong tháng 11 này nhằm để phục vụ các học sinh của chúng tôi. Chương trình mới tiếp theo mà chúng tôi chuẩn bị khai giảng tại Anne Hill Enrichment Centre đó là Music & Movement.

Nhóm tuổi: 3 – 5 tuổi | 6 – 9 tuổi
Ngày bắt đầu:
9/11/2020 (3 – 5 tuổi)
25/2/2021 (6 – 9 tuổi)

Thời gian:
4 – 5h chiều    Thứ Hai    (3 – 5 tuổi)
3h30 – 4h30 chiều    Thứ Năm   (6 – 9 tuổi)

Music & Movement là một chương trình vui nhộn và năng động kết hợp các yếu tố âm nhạc, khiêu vũ, ca hát, thể dục và các trò chơi. Thông qua các bài hát, vũ đạo và vận động, các bé sẽ có cơ hội phát triển sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, nhịp điệu, khả năng phối hợp và sự linh hoạt. Bên cạnh các kỹ năng thể chất, chương trình cũng khuyến khích học sinh thể hiện bản thân trong một môi trường tích cực và nuôi dưỡng. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, sự tự tin và lòng tự trọng là điều cần thiết cho trẻ khi chúng lớn lên.

Tại Anne Hill Enrichment Center, các lớp học của chúng tôi được cấu trúc theo cách mà học sinh có thể khởi động, vui chơi và học một điệu nhảy / bài hát. Cuối cùng vào cuối học kỳ, chúng tôi đặt mục tiêu chuẩn bị cho con em mình tham gia một buổi biểu diễn trước gia đình và bạn bè của chúng.

⭐️ Giáo Viên Hướng Dẫn
Thầy Keoni Lambert.
Niềm đam mê của thầy Keoni Lambert là dạy và hợp tác với trẻ em. Niềm đam mê này bắt đầu từ năm 12 tuổi và khi tình nguyện cùng mẹ giúp đỡ mạng lưới trị liệu nhi khoa dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt về khiêu vũ và âm nhạc. Vì vậy, anh đã tiếp tục làm việc tại một trung tâm phát triển trẻ em trong 6 năm tiếp theo. Sau đó, anh ấy đã sở hữu trung tâm đó trong 5 năm với tư cách là người nhượng quyền cho Trung tâm thể dục My Gym Childrens.
Sau 5 năm đó, anh ấy quay trở lại lĩnh vực kinh doanh giải trí với tư cách là giám đốc dự án cho một công ty sản xuất lớn có tên là All Access, ở đó anh ấy có cơ hội làm việc trong các chương trình lớn như Super Bowl the Grammys và Emmys, cũng như làm việc với những người nổi tiếng các nghệ sĩ dọc theo bờ biển phía Tây.
Tuy nhiên, việc làm này đã giúp anh nhận ra rằng mình rất nhớ việc dạy con. Đó là cách Keoni bắt đầu cuộc sống hiện tại ở Việt Nam. Thầy ấy vẫn đang làm việc với trẻ em – hát, nhảy và dạy học mỗi ngày. Thầy mong muốn được tương tác và giúp học sinh phát huy hết tiềm năng của mình thông qua Music & Movement tại Trung tâm Anne Hill Enrichment.

⭐️ Học Phí
Để tham khảo thêm về học phí, xin vui lòng click vào đây.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!