New Programmes In February 2021

(Tiếng Việt bên dưới)

NEW PROGRAMMES IN FEBRUARY 2021

Anne Hill Enrichment Centre would like to announce that besides our current term and weekly programmes, we will be bringing a range of new and exciting courses in February 2021.

⭐️ Our New Programmes Are:
? Guitar/Ukulele (6 – 9 Years Old)
Starts on 25th & 28th February 2021
A termly Guitar/ Ukulele course that aims to bring joy to students as they learn a new instrument. Students will learn to play the basic chords, chord progressions and eventually a full song. Forget about boring theories – the goal is for students to sing and play the instrument at the same time!Learn more.

? African Dance (6 – 9 Years Old)
Starts on 26th February 2021
African Dance is a broad term referring to the many dance styles from the cultures and countries of the African continent. At Anne Hill Enrichment Centre, we will focus on Traditional West African Dance… Learn more.

? Vietnamese Language & Culture (6 – 9 Years Old)
Starts on 22nd February 2021
This is a beginner Vietnamese course designed with a strong emphasis on listening, speaking and functional fluency. Students will get the opportunity to gain conversational skills in the language while learning about the Vietnamese culture. Confidence in daily life communication – both in school and at home – is a key learning objective of this course… Learn more.

? Music & Movement (6 – 9 Years Old)
Starts on 25th February 2021
Besides our current session for the age group 3 – 5 years old, we are very excited to open new session for the older group (6 – 9 years old) in this February.
Music & Movement
is a fun and dynamic programme that incorporates elements of music, dance, singing, fitness and games. Through songs, choreography and movement, students are given a chance to develop their strength, balance, rhythm, coordination and flexibility. Besides physical skills, the programme also encourages students to express themselves in a positive and nurturing environment. Interpersonal skills, confidence and self-esteem are essential for children as they grow older… Learn more.

For more information on the schedule and fees, kindly refer to:
Centre Fees
Programme Schedule

If you are interested in enrolling your child for our programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC MỚI THÁNG 2/2021

Trung tâm Anne Hill Enrichment rất vui khi thông báo rằng bên cạnh các chương trình học hiện tại, chúng tôi sẽ mang đến một loạt các khóa học mới và thú vị vào tháng 2 năm 2021.

⭐️ Các Chương Trình Mới:
? Guitar/Ukulele (6 – 9 Tuổi)
Khai giảng vào ngày 25 và 28/2/2021
Một khóa học Guitar / Ukulele có thời hạn nhằm mang lại niềm vui cho học viên nhí khi trẻ học một nhạc cụ mới. Các bé sẽ học cách chơi các hợp âm cơ bản, tiến trình của hợp âm và cuối cùng là một bài hát đầy đủ. Hãy quên đi những lý thuyết nhàm chán – mục tiêu là học sinh có thể hát và chơi nhạc cụ cùng một lúc!… Tìm hiểu thêm.

? Nhảy African (6 – 9 Tuổi)
Khai giảng vào ngày 26/2/2021
African Dance là một thuật ngữ rộng dùng để chỉ nhiều phong cách khiêu vũ từ các nền văn hóa và quốc gia của lục địa Châu Phi. Tại Anne Hill Enrichment Centre, chúng tôi sẽ tập trung vào Múa Truyền thống Tây Phi…. Tìm hiểu thêm.

? Ngôn Ngữ & Văn Hoá Việt (6 – 9 Tuổi)
Khai giảng vào ngày 22/2/2021
Đây là khóa học tiếng Việt dành cho các học viên nhí mới bắt đầu, chương trình sẽ chú trọng vào phần nghe, nói để các bé có thể giao tiếp thuần thục hơn. Học sinh sẽ có cơ hội đạt được các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ trong khi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tự tin trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày – cả ở trường và ở nhà – là mục tiêu học tập chính của khóa học này… Tìm hiểu thêm.

? Âm Nhạc & Vận Động (6 – 9 Tuổi)
Khai giảng vào ngày 25/2/2021
Bên cạnh khoá học hiện tại cho nhóm tuổi 3 – 5, chúng tôi sẽ mở thêm khoá học mới cho lứa tuổi lớn hơn (6 – 9 tuổi).
Music & Movement là một chương trình vui nhộn và năng động kết hợp các yếu tố âm nhạc, khiêu vũ, ca hát, thể dục và các trò chơi. Thông qua các bài hát, vũ đạo và vận động, các bé sẽ có cơ hội phát triển sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, nhịp điệu, khả năng phối hợp và sự linh hoạt. Bên cạnh các kỹ năng thể chất, chương trình cũng khuyến khích học sinh thể hiện bản thân trong một môi trường tích cực và nuôi dưỡng. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, sự tự tin và lòng tự trọng là điều cần thiết cho trẻ khi chúng lớn lên…. Tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về học phí và thời khoá biểu, vui lòng tham khảo tại:
Học Phí
Thời Khoá Biểu

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: 0903 846 938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!