Benefits of Speech & Drama [Part 3 – Nuturing Creativity]

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF SPEECH & DRAMA
⭐️ PART 3: NUTURING CREATIVITY

Relevant articles:
Benefits of Speech & Drama
Benefits of Speech & Drama [Part 2 – Building Self-Confidence]
Benefits of Speech & Drama [Part 4 – Fostering Empathy]
Benefits of Speech & Drama [Part 5 – Developing Interpersonal Skills]

⭐️ Creativity and an active imagination are critical for young learners. It allows them to create elaborate stories, envision different outcomes for different scenarios, find new ways to solve old problems and the list goes on.  

⭐️ Traditionally people think of creativity and imagination being only applicable in the artistic or literary fields; however, it is clear in today’s world that creativity and an active imagination are keys to succeeding in all areas of life, whether it be school, university, business or even just everyday life.  

⭐️ Many people forget that scientists, doctors, engineers, lawyers and many other professions have to be creative and imaginative in order to overcome novel challenges in their fields. They are all required to think outside the box and look at unsolved problems from new angles.  

⭐️ At Anne Hill Enrichment Centre, our Speech & Drama programme strives to ensure that our children are given a learning space where they can feel comfortable to expand their imagination and boost their creativity. They are able to do so in a safe environment without the fear of being judged and teased by other students or their teacher, both of which can be discouraging.  

⭐️ Our children are also given scenarios where they are able to work together, think and be creative as a team and to learn from one another. Imagination and creativity skills are further boosted through storytelling and roleplaying just to name a few. 

Anne Hill Enrichment Centre is licensed to deliver Julia Gabriel Centre Speech & Drama Programmes in Vietnam.

For more information, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỢI ÍCH CỦA SPEECH & DRAMA
⭐️ PHẦN 3: NUÔI DƯỠNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

⭐️ Sáng tạo và trí tưởng tượng tích cực là rất quan trọng đối với các học viên nhí, nó cho phép trẻ tạo ra những câu chuyện cầu kỳ, hình dung ra những kết quả khác nhau cho những kịch bản khác nhau, suy nghĩ và tìm ra những cách mới để giải quyết các vấn đề cũ và cứ tiếp tục như thế.

⭐️ Thông thường mọi người nghĩ về sự sáng tạo và trí tưởng tượng chỉ được áp dụng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc văn học, tuy nhiên khi người ta nghĩ đến chủ đề nào đó, rõ ràng sự sáng tạo và trí tưởng tượng tích cực là chìa khóa để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, cho dù đó là trường học, trường đại học, kinh doanh hoặc thậm chí chỉ là cuộc sống hàng ngày.

⭐️ Nhiều người quên rằng các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, luật sư và nhiều ngành nghề khác đều phải sáng tạo và giàu trí tưởng tượng để khắc phục vấn đề của họ, tất cả họ đều phải suy nghĩ bên ngoài, nhìn vấn đề từ góc độ mới và cố gắng nhìn vào vấn đề từ một quan điểm khác.

⭐️ Tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill, chúng tôi đảm bảo cho các học viên nhí sẽ có một không gian học tập nơi mà trẻ có thể cảm thấy thoải mái và cho chúng cơ hội mở rộng trí tưởng tượng, cũng như cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo. Các bé sẽ có thể thoả sức học tập trong một môi trường an toàn mà không sợ bị đánh giá bởi các học sinh khác hoặc giáo viên của mình, (nếu không, cả hai điều này sẽ có thể tàn phá trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ).

⭐️ Con cái của chúng ta còn được đưa ra các tình huống để chúng có thể làm việc cùng nhau, suy nghĩ và sáng tạo như một nhóm và học hỏi lẫn nhau, điều này giúp tăng cường hơn nữa trí tưởng tượng và kỹ năng sáng tạo thông qua cách kể chuyện và nhập vai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!