Physical Benefits Of Playing An Instrument

(Tiếng Việt bên dưới)

PHYSICAL BENEFITS OF PLAYING AN INSTRUMENT

⭐ Increased Coordination
In order to play a musical instrument students need to utilise their fine motor skills. This helps with their coordination. Depending on the musical instrument being played, the students will have to move their fingers accurately and this requires coordination, and with repetition and practice the students will learn to improve their overall coordination during their classes at Anne Hill Enrichment Centre.

⭐ Stress Relief
Playing musical instruments can help calm oneself and reduce the stress one encounters from the day.

Posture
In order to play a musical instrument effectively, students will also need to learn good posture. This is so that they hold their instrument correctly, sit comfortably and breathe properly. Our teachers at Anne Hill Enrichment Centre will ensure the children sit appropriately while playing the instrument. In addition, having a good posture is very important for one’s spine and general health.

⭐ Fine Hearing
Playing a musical instrument inherently creates many sounds. However, hitting the right note can be tough and requires the students to tune their hearing. They must learn how to listen for small details in the sounds of their instruments. With the help of our teachers at Anne Hill Enrichment Centre our students will learn to distinguish between the different sounds and notes.

Anne Hill Enrichment Centre now has Ukulele and Guitar Classes for children from 6 – 9 years old. For more information on the details, kindly refer to:
Centre Fees
Programme Schedule

If you are interested in enrolling your child for our programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: 0903 846 938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CÁC LỢI ÍCH VỀ THỂ CHẤT CỦA VIỆC CHƠI NHẠC CỤ

⭐ Tăng Cường Phối Hợp
Để chơi một nhạc cụ, học sinh cần sử dụng các kỹ năng vận động của mình thật tốt. Điều này rất có ích cho sự phối hợp của các em. Tùy thuộc vào nhạc cụ được chơi, trẻ sẽ phải di chuyển các ngón tay một cách chính xác và điều này đòi hỏi sự phối hợp, đồng thời với việc lặp đi lặp lại và thực hành, học sinh sẽ học cách cải thiện khả năng phối hợp tổng thể của mình trong các lớp học tại Trung tâm Anne Hill Enrichment.

⭐ Giảm Căng Thẳng
Chơi nhạc cụ có thể giúp bản thân người chơi bình tĩnh hơn và giảm bớt căng thẳng gặp phải trong ngày.

⭐ Tư Thế
Để chơi một nhạc cụ hiệu quả, học sinh cũng cần phải học tư thế tốt. Điều này giúp trẻ cầm nhạc cụ một cách chính xác, ngồi thoải mái và thở đúng cách. Giáo viên tại Trung tâm Anne Hill Enrichment sẽ đảm bảo trẻ có tư thế ngồi thích hợp khi chơi nhạc cụ. Ngoài ra, có một tư thế tốt là rất quan trọng đối với cột sống và sức khỏe chung của một người.

⭐ Thính Lực Tốt
Chơi một nhạc cụ vốn dĩ tạo ra nhiều âm thanh. Tuy nhiên, đánh đúng nốt có thể khó và đòi hỏi học sinh phải điều chỉnh thính giác của mình. Các em học sinh phải học cách lắng nghe những chi tiết nhỏ trong âm thanh của nhạc cụ của mình. Với sự giúp đỡ của giáo viên tại Trung tâm Anne Hill Enrichment, học sinh của chúng tôi sẽ học cách phân biệt giữa các âm và nốt nhạc khác nhau.

Hiện Trung tâm Anne Hill Enrichment đang có khoá học đàn Ukulele và Guitar cho các bé học sinh từ 6 – 9 tuổi, để biết thêm thông tin chi tiết về lớp học, xin vui lòng tham khảo tại đây:
Học Phí
Thời Khoá Biểu

Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: 0903 846 938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!