Speech & Drama Programmes at AHE

(Tiếng Việt bên dưới)

SPEECH AND DRAMA PROGRAMMES
At Anne Hill Enrichment Centre, we are the first and the only centre that is licensed to deliver “Julia Gabriel Centre Speech and Drama Programmes”. If this is your first time to hear about these programmes, please kindly read our previous article where we explained “What is Speech & Drama”. 

We currently have Speech & Drama classes for children from 3 years old to 8 years old including Nursery 1 & 2, Kindergarten 1 & 2 and Primary 1 & 2.

NURSERY 1 & NURSERY 2
Ages: 3 – 4 years old 
Scheduled classes: Once a week 

    • Nursery 1: 90 minutes
    • Nursery 2: 90 minutes

Speech and Drama for Nursery students is about making learning as natural and engaging as play. It is language in action: a concoction of stories, music and characters brought to life to capture the imagination of children. Our teachers weave in rhymes, drama and our specially selected collection of literature into classes to enable young children to develop their use of language and build their confidence. We encourage children to think for themselves, using inquiry-based learning to nurture independence.

 

KINDERGARTEN 1 & KINDERGARTEN 2 
Ages: 5 – 6 years old 
Scheduled classes: Once a week 
Duration: 90 minutes

Students learn about collaboration and creativity in an individualised, child-centric environment. It is about bringing to life the magic of stories and poems that pique their interests, whilst developing self-awareness and an understanding of their own abilities. Language skills are honed through a thematically-structured curriculum. Children are inspired to contribute, try out different roles and realise their ideas.

 

PRIMARY 1 & PRIMARY 2
Ages: 7 – 8 years old 
Scheduled classes: Once a week 
Duration: 90 minutes

Students improve their discussion skills, building confidence, concentration and social expression. Poetry and prose inspire creative and cognitive thinking, giving students opportunities to approach problems and find solutions whilst deepening their communication skills. Student record their responses to stories and drama activities, strengthening their literacy skills. Under the guidance of our teachers, students learn to communicate expressively and confidently. 

Anne Hill Enrichment Centre is licensed to deliver Julia Gabriel Centre Speech & Drama Programmes. 

For more information, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com  
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SPEECH & DRAMA 

Trung tâm Đào tạo Anne Hill là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp phép giảng dạy “Các chương trình Speech & Drama của trung tâm Julia Gabriel”. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe đến chương trình này, xin đừng ngừng ngại đọc bài viết giải thích của chúng tôi về “Speech & Drama là gì”. 

Hiện tại chung tôi có các lớp Speech & Drama dành cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi bao gồm các lớp Nursery 1 & 2, Kindergarten 1 & 2 và Primary 1 & 2.

 

NURSERY 1 & NURSERY 2 
Đối tượng: Trẻ từ 3 – 4 tuổi 
Lịch học: 1 buổi/ 1 tuần 

    • Nursery 1: 90 phút 
    • Nursery 2: 90 phút

Chương trình Speech & Drama

Dành cho các bé lớp Nursery là làm cho việc học diễn ra một cách tự nhiên và hấp dẫn như vui chơi. Đó là về ngôn ngữ trong hành động: những câu chuyện, âm nhạc và nhân vật được đưa vào trong cuộc sống nhằm thu hút trí tưởng tượng của trẻ. Các giáo viên của chúng tôi dệt nên các vần điệu, kịch và bộ sưu tập văn học được lựa chọn đặc biệt vào các lớp học để giúp cho trẻ nhỏ phát triển việc sử dụng ngôn ngữ và xây dựng sự tự tin của chúng. Chúng tôi khuyến khích trẻ tự suy nghĩ, sử dụng học tập dựa trên yêu cầu để nuôi dưỡng sự độc lập.

 

KINDERGARTEN 1 & KINDERGARTEN 2
Đối tượng: Trẻ từ 5 – 6 tuổi 
Lịch học: 1 buổi/ 1 tuần 
Thời lượng: 90 phút

Học sinh học về sự hợp tác và sáng tạo trong một môi trường cá nhân, lấy trẻ em làm trung tâm. Đó là về việc mang đến cho cuộc sống sự kỳ diệu của những câu chuyện và bài thơ khơi gợi sở thích của trẻ, đồng thời phát triển sự tự nhận thức và hiểu biết về khả năng của chính các bé. Kỹ năng ngôn ngữ được mài giũa thông qua chương trình giảng dạy theo chủ đề. Trẻ em được truyền cảm hứng để đóng góp, thử các vai trò khác nhau và hiện thực hóa ý tưởng của chúng

 

PRIMARY 1 & PRIMARY 2 

Đối tượng: Trẻ từ 7 – 8 tuổi 
Lịch học: 1 buổi/ 1 tuần 
Thời lượng: 90 phút

Học sinh cải thiện kỹ năng thảo luận, xây dựng sự tự tin, tập trung và thể hiện trong xã hội. Thơ và văn xuôi truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo và nhận thức, cho các học viên nhí cơ hội tiếp cận vấn đề và tìm giải pháp trong khi đào sâu các kỹ năng giao tiếp của trẻ. Học sinh ghi lại phản hồi của mình cho các câu chuyện và các hoạt động kịch, tăng cường kỹ năng đọc viết của bản thân. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh học cách giao tiếp một cách biểu cảm và tự tin. 

Trung tâm Đào tạo Anne Hill là trung tâm duy nhất tại Việt Nam được cấp phép giảng dạy giáo trình Speech & Drama của Julia Gabriel. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:  
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre  
?: Instagram – ahenrichment   
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938  
?: info@annehillenrichment.com  
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2 

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!