Winter Camp 2020 – Ice & Snow

(Tiếng Việt bên dưới)

❄ ICE & SNOW ❄
WINTER CAMP 2020

? Ding Dong!
The Christmas break is less than a month away. We are very excited to announce that Anne Hill Enrichment Centre will be hosting its second Winter Camp this holiday season.

Date: December 21st 2020 – January 8th 2021
Time: 8:30am – 3:30pm | Mondays – Fridays
Age groups: 3 – 5 Years Old; 6 – 9 Years Old
Price: 8,000,000 VND per Child (10% Discount for Siblings)
Location: Anne Hill Enrichment Centre @ Estella Place
88 Song Hanh, An Phu, District 2, HCMC

In this year’s theme, we are bringing what HCMC’s tropical weather is unable to – Snow & Ice! Our various enrichment courses throughout the day will revolve around this beautiful season – the origin, meaning and beauty of snow. Children will not only get to learn about December festivities through Arts & Crafts, but also through various dynamic activities such as Story-telling, Roleplaying, Fun Experiments, Holiday Games, Music & Dance and Social Etiquette.

Ice is cold by nature. However, at Anne Hill Enrichment Centre we hope to inspire students to use ice and snow as meaningful tools to “melt the hearts” of their loved ones this Christmas. We look forward to the awesome creations and performances that our students will come up with this Winter Camp.

Examples of Activities
– Reading Circle
– Social Etiquette
– Music & Dance
– Role Playing & Acting
– Story Telling
– Movie Time
– Arts & Crafts
– Experiments, Games & Activities

Instructors
Ms. Augusta Fatima (AHI Teacher/ AHE Speech & Drama Teacher)
Ms. Bo Ambrosius (AHI Teacher)
Mr. John Li (AHE Centre Manager/ AHE & AHI Speech & Drama Teacher)
Mr. Matty Canton (AHE Speech & Drama Teacher)

Specialist Teachers
Julius Lagare
Amanda Armenteros
Eddy Coubeaux

* Please note that we are closed on December 24th – 25th 2020 and January 1st 2021 (for Christmas/ New Year)

If you are interested in enrolling your child for our programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

❄ ICE & SNOW ❄
WINTER CAMP 2020

? Ding Dong!
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh rồi. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Anne Hill Enrichment Centre sẽ tổ chức chương trình Winter Camp lần thứ hai của Trung tâm trong mùa lễ này.

Ngày: 21/12/2020 – 8/1/2021
Giờ: 8:30 sáng – 3:30 chiều | Thứ Hai – Thứ Sáu
Nhóm Tuổi: 3 – 5 tuổi; 6 – 9 tuổi
Học Phí: 8,000,000 VND/bé
(Giảm giá 10% cho anh chị em cùng tham gia)
Địa Điểm: Anne Hill Enrichment Centre
Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Trong chủ đề của năm nay, chúng tôi đang mang đến điều mà thời tiết nhiệt đới của Sài Gòn không thể làm được – Băng & Tuyết!
Các khóa học phong phú khác nhau của Trung tâm AHE trong ngày sẽ xoay quanh mùa lễ hội tươi đẹp này – nguồn gốc, ý nghĩa và vẻ đẹp của tuyết. Trẻ em sẽ không chỉ tìm hiểu về các lễ hội tháng 12 thông qua Nghệ thuật & Thủ công, mà còn thông qua các hoạt động vui chơi khác nhau như Kể chuyện, Nhập vai, Trải nghiệm vui nhộn, Trò chơi ngày lễ, Âm nhạc & Khiêu vũ và Phép tắc xã hội.

Bản chất băng là lạnh. Tuy nhiên, tại Trung tâm Anne Hill Enrichment, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho học sinh sử dụng băng và tuyết như những công cụ ý nghĩa để “làm tan chảy trái tim” của những người thân yêu của các bé trong dịp Giáng sinh này. Chúng tôi mong đợi những sáng tạo và màn trình diễn tuyệt vời mà học sinh của AHE sẽ đến với Winter Camp này.

Các Hoạt Động
– Đọc Sách
– Các Phép Tắc Xã Hội
– Âm Nhạc & Khiêu Vũ
– Diễn Xuất & Nhập Vai
– Kể Chuyện
– Xem Phim
– Nghệ Thuật & Thủ Công
– Các Hoạt Động Trải Nghiệm, Trò Chơi

Giáo Viên Hướng Dẫn Chính
Ms. Augusta Fatima (Giáo Viên trường AHI/ Giáo Viên Speech & Drama tại AHE)
Ms. Bo Ambrosius (Giáo Viên trường AHI)
Mr. John Li (Quản Lý Trung tâm AHE/ Giáo Viên Speech & Drama trường AHI và AHE)
Mr. Matty Canton (Giáo Viên Speech & Drama tại AHE)

Giáo Viên Chuyên Môn
Julius Lagare
Amanda Armenteros
Eddy Coubeaux

* Xin lưu ý chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày 24 – 25/12/2020 và 1/1/2021 (Giáng Sinh và Năm Mới)


Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!